Afsluiting N764 Zwolseweg - UPDATE

Door: Alex Kroeze | maandag 04 juli 2011 | 23:10


In de maand augustus zal de Zwolseweg (N764) voor drie weken afgesloten worden. De provincie Overijssel gaat groot onderhoud plegen aan het wegdek. De werkzaamheden vinden plaats tussen maandag 8 augustus en zaterdag 3 september. 

Officiële aankondiging provincie Overijssel

Op woensdag 6 juli vindt er een inloopavond plaatst. De provincie Overijssel zal uitleg geven over de werkzaamheden en de afsluiting. De inloopavond vindt plaats van 16:30 tot 20:30 in de Nederlands Hervormd verenigingsgebouw te Wilsum.

Update 6 juli 2011:

Inmiddels is de inloopavond geweest en is duidelijk welke werkzaamheden er precies uitgevoerd gaan worden en welke gevolgen dit zal hebben voor 's-Heerenbroek. Met de werkzaamheden wordt gestart op maandag 8 augustus. Het werk wordt verwacht klaar te zijn op zaterdag 3 september aanstaande.

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd worden in 3 fasen. Gestart wordt met fase 1 en deze fase betreft het tracé vanaf de Schoolsteeg tot en met de 1e Wilsummersteeg (Quarles van Uffordweg). Een groot gedeelte van de asfaltconstructie, namelijk de tussenlaag en deklaag over het gehele opppervlakte  wordt vervangen en op de aansluitingen vinden aanpassingen plaats. De eerste aansluiting van het tankstation (Brand Oil) zal worden aangepast zodat er vloeiender afgeslagen kan worden. De opstelstrook voor het afslaand verkeer naar de parallelweg komt te vervallen. Hiervoor in de plaats komt een verhoogde rijbaan scheiding. (Langzaam verkeer moet dus op de rijbaan wachten voordat zij kunnen afslaan naar de parallelweg). De opstelstrook voor het verkeer uit richting van Kampen naar het tankstation komt eveneens te vervallen. Er wordt een verhoogde rijbaanscheiding aangelegd. De opstelstrook op de kruising met de 1e Wilsummersteeg blijft behouden. Wel worden hier verhoogde rijbaanscheidingen aangebracht.

De tweede fase betreft het tracé vanaf de 1e Wilsummersteeg tot aan opstelstroken bij de  verkeerslichten voorbij de  UIterwijkseweg. De kruisingen met de Wilsummersteeg en de Uiterwijkseweg worden uitgevoerd met verhoogde rijbaanscheidingen. Ook hier worden de tussenlaag en deklaag over de gehele oppervlakte vervangen.

Fase drie is het laatste stuk vanaf de verkeerslichten tot en met de kruising (Niersallee – Zwolseweg) onderaan de Molenbrug. De asfaltconstructie zal vervangen worden voor de rest blijft de weginrichting gelijk. De kruising zal voorzien blijven van verkeersregelinstallatie (VRI).

De eerste twee fasen worden overdag uitgevoerd. Voor de veiligheid en de snelheid van de werkzaamheden zal de weg over het desbetreffende tracé volledig worden afgesloten. Al het verkeer wordt omgeleid via de N50 met behulp van bebording, zie ook bereikbaar.overijssel.nl. Plaatselijk verkeer wordt via de Bisschopswetering door de polder geleid. Fietsers mogen gebruik blijven maken van de fietspaden en de fietssnelweg. Aanwonende mogen gebruikmaken van de parallelweg / fietssnelweg.

Tijdens de werkzaamheden zal het openbaar vervoer blijven rijden. De aannemer dient tijdens de werkzaamheden de steekbus (lijn 141) doorgang te verlenen.

Voor ’s-Heerenbroek en met name de bewoners aan de Bisschopswetering zal er dus tijdelijk veel overlast zijn. Hoewel de officiële omleiding via de N50 loopt is de verwachting, vanuit dorpsbelangen, dat er veel sluipverkeer gebruik zal maken van de Bisschopswetering en de polder. 

 Tekst is aangepast na overleg met projectleider provincie Overijssel

 


Naar overzicht Afdrukken

Copyright © 2021 - Alle rechten voorbehouden - sheerenbroek.info - Contact algemeen@sheerenbroek.info - Disclaimer - Sitemap - KvK inschrijving: 40060944
Copyright © 2021 - Alle rechten voorbehouden - http://sheerenbroek.info - printdatum 09-03-2021
http://sheerenbroek.ino/berichten/17/afsluiting-n764-zwolseweg---update.html