Wijkschouw 's-Heerenbroek - Mastenbroek 2012

Door: Alex Kroeze | zaterdag 10 maart 2012 | 09:00


Net als in de voorgaande jaren organiseert de gemeente weer de jaarlijkse wijkschouw. In de editie 2012 wordt er nog meer nadruk gelegd op de initiatieven van bewoners voor een betere leefomgeving op ’s-Heerenbroek. Via het meldformulier kunt u, uw ideeën, aandragen bij de gemeente. Tijdens de wijkplatformbijeenkomst is eveneens de mogelijkheid om in contact te komen met de gemeente. Onze wijkwethouder Gerrit Jan Veldhoen zal aanwezig zijn als ook de wijkcoördinator Jan van der Vloet. Naast de gemeente is ook de wijkagent Jan Veenstra aanwezig voor eventuele vragen en opmerkingen richting de politie.

 Projecten wijkgericht werken 2012

Voor 2012 is er weer budget beschikbaar voor de wijkprojecten. Door het aandragen van projecten door de inwoners kan onze leefomgeving worden verbeterd. Als voorbeeld is er de reconstructie van de J.W. van Lenthestraat die na voren is gekomen vanuit de wijkschouw.

Na de laatste wijkschouw in de gemeente zal worden besloten welke projecten als wijkproject zullen worden opgestart en later worden uitgevoerd.

Resultaten

De resultaten en evaluatie van de wijkschouw vindt plaats in de najaarseditie van de wijkplatformbijeenkomst. Te zijner tijd zult u hiervoor weer worden uitgenodigd.

Enquête

Zoals u weet is er op het dorp een enquête uitgevoerd met betrekking tot de woonbehoefte van de inwoners in en om het dorp. De resultaten zullen tijdens de wijkplatformbijeenkomst aan u gepresenteerd worden. De nadrukkelijke vraag vanuit het dorp, welke telkens terugkomt op de bijeenkomsten, voor extra woningbouw wordt zeker kracht bijgezet.

In de aankondiging van van Lidi Kievit (Coördinatie wijkgericht werken) leest u nog meer over de achtergrond van de jaarlijkse wijkschouw.

Namens vereniging Dorpsbelangen en de gemeente Kampen willen wij u als inwoner van ’s-Heerenbroek (en Mastenbroek) van harte uitnodigen voor de wijkplatformbijeenkomst op 16 april. De avond begint om 19:30 in De Kandelaar.

Laat van u horen!


Naar overzicht Afdrukken

Copyright © 2020 - Alle rechten voorbehouden - sheerenbroek.info - Contact algemeen@sheerenbroek.info - Disclaimer - Sitemap - KvK inschrijving: 40060944
Copyright © 2020 - Alle rechten voorbehouden - http://sheerenbroek.info - printdatum 25-02-2020
http://sheerenbroek.ino/berichten/48/wijkschouw-'s-heerenbroek---mastenbroek-2012.html