Meldingen voor de overheid

Door: Alex Kroeze | dinsdag 09 oktober 2012 | 23:15


Als inwoners van ’s-Heerenbroek brengen we allemaal tijd door in de openbare ruimte. Het is goed mogelijk dat u daarbij zaken aantreft die niet functioneren of waarvan u hinder ondervindt. Nu kunt u natuurlijk stilletjes wachten totdat de problemen vanzelf worden aangepakt door de gemeente of de provincie, wat enige tijd kan duren. Om de problemen sneller te laten oplossen kunt u helpen als de ogen van de overheid.

De gemeente Kampen en de provincie Overijssel hebben allebei een meldpunt voor uw vragen en opmerkingen. De ervaring leert dat de meldingen snel worden opgepakt en er aan een oplossing wordt gewerkt. Om u een idee te geven van problemen en het resultaat hierbij een aantal voorbeelden die vanuit Dorpsbelangen zijn aangegeven:

  • De verkeerslichten op de kruising Bisschopswetering – Zwolseweg vielen elke 5 minuten in storing. Een melding bij het calamiteitennummer van de provincie leverde als resultaat op dat die zelfde avond een storingmonteur is langs geweest en het probleem heeft gelokaliseerd. Binnen 1 a 2 dagen was het probleem verholpen.
  • Van een dorpsbewoner kregen we de klacht dat er in het fietspad langs de Zwolseweg een gat in de wegverharding zat. Per mail is hiervan melding gemaakt bij de provincie die binnen drie dagen het gat provisorisch heeft hersteld. Bij de werkzaamheden is geconstateerd dat het stuk fietspad permanent hersteld moet worden en is het opgenomen in het asfaltprogramma van de provincie.
  • De strenge winter van begin dit jaar heeft er voor gezorgd dat niet alle bomen weer vol in het blad zijn gekomen. Een melding via het servicemeldpunt van de gemeente Kampen had tot gevolg dat binnen een week de boom beoordeeld is door de gemeente en sinds kort de boom is verwijderd omdat deze grotendeels dood was en daarmee bij harde wind een gevaar vormt voor mens en dier.

U ziet dat het zin heeft om meldingen te plaatsen bij zowel de provincie als de gemeente. Niet altijd zal de noodzaak er zijn om direct met een oplossing te komen. Het is wel duidelijk dat de oplossing zeker niet gaat komen als het probleem niet bekend is. Om u op weg te helpen hieronder een overzicht van de contactgegevens van de overheden.

Provincie Overijssel

voor klachten, meldingen en informatie over Milieu en Verkeersveiligheid kunt u altijd bellen op telefoonnummer: 038 - 425 24 23. Ook buiten kantoortijd bereikbaar voor ernstige milieuoverlast en calamiteiten die niet kunnen wachten tot de eerstvolgende werkdag.

Heeft U een melding voor weg of water onderhoud mail naar wk-meldingen@overijssel.nl?

http://www.overijssel.nl/thema's/milieu/meldpunt-overijssel/

Gemeente Kampen

Servicemeldpunt via de digitale balie op de website.

Telefonisch of bij de balie van het Servicemeldpunt in het stadhuis kunt u tijdens de openingstijden van de publieksbalies terecht. Buiten deze tijden en in het weekend verwijst een antwoordapparaat u bij calamiteiten naar de piketdienst. Het servicemeldpunt is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (038) 331 24 14.

Wanneer u niet weet wie de verantwoordelijke is van het betreffende onderdeel kunt u de vraag altijd bij de gemeente neerleggen zij kunnen deze doorsturen. Natuurlijk mag u die vraag ook bij het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen neerleggen. Samen kunnen wij er voor zorgen dat ’s-Heerenbroek veilig en schoon blijft.


Naar overzicht Afdrukken

Copyright © 2019 - Alle rechten voorbehouden - sheerenbroek.info - Contact algemeen@sheerenbroek.info - Disclaimer - Sitemap - KvK inschrijving: 40060944
Copyright © 2019 - Alle rechten voorbehouden - http://sheerenbroek.info - printdatum 23-01-2019
http://sheerenbroek.ino/berichten/71/meldingen-voor-de-overheid.html