Vereniging Dorpsbelangen

Dorpskrant

4 keer per jaar verschijnt er in 's-Heerenbroek een dorpskrantje. De 's-Heerenbroeker, zoals het krantje heet, wordt uitgegeven in maart, juni, september en december. De 's-Heerenbroeker wordt gefinancierd door Vereniging Dorpsbelangen 's-Heerenbroek.

De redactie van de 's-Heerenbroeker bestaat uit een zestal vrijwilligers. 

Cre de Groot
Anita Koersen
Wim Koersen
Alex Kroeze
Dorien Smit
Ad Swier

De redactie stelt het zeer op prijs als er van andere 's-Heerenbroekers kopij wordt aangeleverd. Hiervoor kunt u contact opnemen met één van bovenstaande redactieleden.

's-Heerenbroeker Jaargang 14
editie 1
editie 2 
editie 3
editie 4

's-Heerenbroeker Jaargang 13

editie 1
editie 2
editie 3
editie 4

's-Heerenbroeker Jaargang 12

editie 1
editie 2
editie 3
editie 4 

Copyright © 2017 - Alle rechten voorbehouden - sheerenbroek.info - Contact algemeen@sheerenbroek.info - Disclaimer - Sitemap - KvK inschrijving: 40060944
Copyright © 2017 - Alle rechten voorbehouden - http://sheerenbroek.info - printdatum 26-09-2017
http://sheerenbroek.ino/dorpsbelang/16/dorpskrant.html