Voortgang woningbouw

Door: Alex Kroeze | zaterdag 23 november 2013 | 15:51


Inmiddels is het al weer een tijd geleden dat we jullie hebben kunnen infomeren over de voortgang van de woningbouw. Na gesprekken met de gemeente hebben we na de zomer een bijeenkomst gehad waar alle ingeschrevenen voor zijn uitgenodigd. Bij de bijeenkomst waren ook vertegenwoordigers van Dorpsbelangen, de Kandelaar en de huidige bewoners van de JW van Lenthestraat.  Tijdens de bijeenkomst zijn de woonwensen van de ingeschrevenen gepeild. Tijdens de avond is duidelijk geworden dat de gemeente de nieuwe bebouwing wil realiseren achter het voetbalveld en de huidige JW van Lenthestraat. (locatie van de activiteiten tijdens de Oranjefeesten)

De medewerkers van de gemeente hebben de resultaten van deze bijeenkomst meegenomen om te verwerken in een ontwerp. De gemeente heeft toegezegd in november weer bij elkaar te komen.  Daarbij moeten de ingeschrevenen ook een goed beeld hebben van hun mogelijkheden en wensen. Helaas hebben we inmiddels vernomen dat de bijeenkomst niet meer in november maar in december zal plaatsvinden.

Met het ontwerp/idee dat bij de gemeente ligt zijn ze naar de provincie gegaan en deze is tot nog toe tevreden over de werkwijze en het resultaat.

We blijven de voortgang in de gaten houden en hopen jullie snel weer te kunnen infomeren.


Naar overzicht Afdrukken
Copyright © 2024 - Alle rechten voorbehouden - sheerenbroek.info - Contact algemeen@sheerenbroek.info - Disclaimer - Sitemap - KvK inschrijving: 40060944
Copyright © 2024 - Alle rechten voorbehouden - http://sheerenbroek.info - printdatum 22-07-2024
http://sheerenbroek.ino/berichten/105/voortgang-woningbouw.html