Dorpsbelangen, achter de schermen

Door: Alex Kroeze | zondag 29 juni 2014 | 18:00


Soms zult u zich wel eens afvragen waar we nu als dorpsbelangen mee bezig zijn. Om u een kijkje te geven in de keuken hierbij een bericht over een aantal van onze activiteiten.

 

  • Kernenoverleg
  • Oud papier
  • Woningbouw
  • Dorpsontwikkelingsplan
  • Glasvezel
  • EHBO
  • Overige
  • Wijkschouw

Afgelopen donderdag was de derde vergadering van het kernen overleg. Alle kernen van de gemeente Kampen zijn hierbij vertegenwoordigd. Vanuit de belangenverenigingen van Grafhorst, ’s-Heerenbroek, Kampereiland, Kamperveen, Mastenbroek, Wilsum en Zalk komen vertegenwoordigers bijeen. Naast de belangenverenigingen is ook Meike Schrijver van de gemeente Kampen aanwezig. Door een aantal keer per jaar bij elkaar te komen proberen we van elkaar te leren maar ook samen dingen op te pakken om problemen die voor meerdere kernen / streken spelen te kunnen oplossen.

Het oudpapier dat op ’s-Heerenbroek wordt ingezameld komt ten goede aan de vereniging. Het papier moet dan wel aangeleverd worden bij de container die elke eerste donderdag van de maand op het parkeerterrein staat van de Kandelaar. Uit de laatste cijfers van de gemeente blijkt dat ondanks de wijzing van de tarieven er toch nog een mooie opbrengst gerealiseerd wordt. Daarvoor hartelijk dank aan de mensen die het papier aanbieden. Momenteel is het wel behelpen omdat we nu met 1 container werken (anders zijn de containers duurder dan de opbrengst van het papier). Het komt geregeld voor dat de containers (bijna) vol zitten. Door met groot materieel het papier aan te duwen is het toch mogelijk om meer papier op te kunnen halen. We begrijpen dat het vervelend is als u uw papier niet kwijt kunt omdat de container vol zit. We zijn aan het kijken welke oplossingen hiervoor mogelijk zijn.

De woningbouw waar we al enige jaren op aan het wachten zijn als dorp is inmiddels een stuk concreter. Met de belangstellenden die willen gaan bouwen zitten wij samen om tafel om bij de gemeente het project in gang te houden. Afgelopen donderdag was er weer een bijeenkomst en zou ook vrij snel het bestemmingsplan moeten volgen. In het najaar  zal er voor alle ’s-Heerenbroekers een avond georganiseerd worden waarin de woningbouw zal worden toegelicht waarover later meer.

Samen met Dorpsbelangen Wilsum zijn we actief geweest om te kijken naar het probleem van het openbaar vervoer. De lijn 141 is al meer dan een half jaar geleden gestopt en er is gebleken dat dit niet voor iedereen even goed is uitgepakt. Uit de onlangs gehouden enquête onder de bewoners is naar voren gekomen een aantal bewoners minder het dorp kan verlaten, minder visite op bezoek krijgt en studenten uren op school moeten laten vervallen om zo toch thuis te komen. We zijn samen met db Wilsum nog de oplossingen aan het bekijken. Eén van de oplossingen uit de enquête is het carpoolen waar toch wel animo voor is. Nu moeten alleen nog de autobezitters samengebracht worden met overige reizigers.

De projecten van het DOP zijn over het algemeen volledig afgerond. Eén van de openstaande projecten is de entree noord. De toegang tot het dorp vanuit de polder naar de Bisschopswetering. Het zal voorlopig nog bij plannen blijven, maar wanneer de gemeente onderhoud gaat uitvoeren rond deze kruising dan kan het plan van entree noord daarin meegenomen worden. Het doel is om het aanzicht en de veiligheid te verbeteren.

De provincie verleend subsidie voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied van de IJsseldelta. In de plannen die worden voorbereid worden ook de kernen meegenomen. Zodra er concreet aanbiedingen gedaan kunnen worden krijgt u meer informatie.

Elk jaar is er de EHBO cursus voor de ’s-Heerenbroekers die dit nodig hebben voor gebruik kunnen maken van de diverse AED’s op het dorp. Zij worden ingeschakeld als u hulp nodigt heeft bij een hartstilstand. Om goede hulp te kunnen bieden moeten zij jaarlijks een herhalingscursus volgen.

Daarnaast worden er veel bijeenkomsten georganiseerd vanuit diverse instanties / overheden zoals de gemeente en de provincie. Wij proberen hierbij zoveel mogelijk aanwezig te zijn voor zover dat binnen de beschikbare tijd mogelijk is.

Als laatste ter afronding van het kijkje achter de schermen de wijkschouw. Normaal gesproken wordt deze in het voorjaar georganiseerd. Door de nieuwe opzet van de gemeente zal deze nu in het najaar gehouden gaan worden. Ging het in voorgaande jaren nog vooral om het contact met de gemeente via de wijkwethouder, gaat het dit jaar veranderen. Het melden van ergernissen en problemen aan de wijkwethouder gaat niet meer het hoofddoel zijn.  In de nieuwe stijl wordt het een “dorpsbijeenkomst” niet alleen meer van de gemeente maar meer in samenspel met dorpsbelangen. We gaan de wijkschouw combineren met de jaarvergadering. Tijdens de eerst volgende editie in het najaar zullen wij u in ieder geval over de woningbouw gaan informeren en onze activiteiten van het afgelopen jaar. De exacte invulling is nog niet bekend maar hierover zult u te zijner tijd worden geïnformeerd.


Naar overzicht Afdrukken
Copyright © 2024 - Alle rechten voorbehouden - sheerenbroek.info - Contact algemeen@sheerenbroek.info - Disclaimer - Sitemap - KvK inschrijving: 40060944
Copyright © 2024 - Alle rechten voorbehouden - http://sheerenbroek.info - printdatum 22-07-2024
http://sheerenbroek.ino/berichten/123/dorpsbelangen,-achter-de-schermen.html