Voorzitterschap Alex Kroeze

Door: Alex Kroeze | zondag 08 november 2015 | 20:20


Tijdens de algemene ledenvergadering kwam bij de bestuursverkiezing de positie van Alex Kroeze ter sprake. Het voornemen van Alex om nog één termijn aan te blijven als bestuurslid stuitte op de vraag of dit juridisch wel verstandig is.

De vraag was gebaseerd op de aanname dat conform de statuten een bestuurslid van dorpsbelangen woonachtig moet zijn in ’s-Heerenbroek. Als bestuur hebben we dit nog eens goed bekeken en zijn tot de volgende conclusie gekomen.

IN de statuten is geen artikel opgenomen die vereist dat een lid woonachtig moet zijn in ’s-Heerenbroek zolang deze maar lid is. Daarmee is het aanblijven van Alex Kroeze niet in strijd met de statuten en kan alles bij het oude blijven. De statuten noch de huisreglementen zullen dus gewijzigd worden.


Naar overzicht Afdrukken
Copyright © 2024 - Alle rechten voorbehouden - sheerenbroek.info - Contact algemeen@sheerenbroek.info - Disclaimer - Sitemap - KvK inschrijving: 40060944
Copyright © 2024 - Alle rechten voorbehouden - http://sheerenbroek.info - printdatum 22-07-2024
http://sheerenbroek.ino/berichten/146/voorzitterschap-alex-kroeze.html