Kort nieuws dorpsbelangen

Door: Alex Kroeze | maandag 13 maart 2017 | 22:12


Zo nu en dan gebeuren er binnen dorpsbelangen zaken die we graag willen delen met de bewoners. Echter zijn ze dusdanig klein dat we er geen groot bericht van kunnen maken. Daarom hieronder kort een aantal zaken die momenteel spelen.

Huurwoningen
In het nieuwe bouwplan “Jan Pelleboerstraat” zijn 3 kavels gereserveerd voor Beter Wonen. Zij willen hier 3 levensloopbestendige huurwoningen gaan realiseren. Een woning met alle voorzieningen (keuken, badkamer, slaapkamer en woonkamer) op de begane grond .  Hoe de woningen er precies gaan uitzien is nog niet bekend bij ons. Wel is bekend dat het streven van Beter Wonen is om voor het eind van 2017 te beginnen met de bouw. Dit is echter wel onder veel voorbehoud omdat door de aantrekkende woningbouw de aannemers hun orderportefeuille zien groeien. Voor Beter Wonen betekent dit dat elke vertraging die ze nu aan de voorkant oplopen straks tot een veelvoud aan vertraging kan leiden. Als u in aanmerking wilt komen voor één van de woningen dan is het belangrijk dat u zich aanmeldt bij Beter Wonen.

Glasvezel
Tijdens onze laatste ledenvergadering is er vanuit de Stichting BB NoW (breedband Nood West Overijssel) een presentatie geweest over glasvezel. Als dorpsbelangen blijven we aangehaakt bij de stichting om de laatste informatie beschikbaar te hebben. Tot op heden is het nog niet bekend wanneer er gestart gaat worden. Wanneer er meer informatie komt zullen wij u op de hoogte brengen.

Let op. Het glasvezel is bedoeld voor het buitengebied van de gemeenten in noord west Overijssel. Voor ’s-Heerenbroek betekent dit dat alleen de bewoners langs de Zwolseweg (buiten de bebouwde kom ), Stuurmansweg en Scholtensteeg in aanmerking komen.  U heeft dus geen Ziggo (Kabel/Coax) of de mogelijkheid hiervoor gehad heeft.

Hoogspanningsmasten
De hoogspanningsmasten in ons dorp stonden dit najaar ook op de agenda van de ledenvergadering. Sinds die tijd zijn er weinig concrete vorderingen gemaakt. We werken hierin nog steeds samen met de gemeente Kampen. De stap die nu gezet is, is dat Tennet begonnen is met een onderzoek naar de kosten van het ondergronds brengen van de hoogspanningsmasten. Wanneer er meer nieuws is zullen we u hierover informeren.

Vliegveld Lelystad
Wie op facebook actief is, ziet wellicht berichten langskomen over vliegveld Lelystad. In de rest van Overijssel is nu ook duidelijk geworden wat de gevolgen gaan zijn van de uitbreidingen van vliegveld Lelystad. Als dorpsbelangen zijn wij een tijd geleden, gezamenlijk met veel kernen in de IJsseldelta, in bezwaar gegaan tegen de plannen van het vliegveld. Deze bezwaarschriften hebben geen opening weten te creëren waarmee er gezocht zou kunnen worden naar alternatieven. Het plan om de aanvliegroute over ’s-Heerenbroek / Wilsum /  Zalk / Zwolle te leggen blijft dus zoals deze is.  De huidige actiegroepen proberen hier nog verandering in te brengen.

 

 


Naar overzicht Afdrukken
Copyright © 2024 - Alle rechten voorbehouden - sheerenbroek.info - Contact algemeen@sheerenbroek.info - Disclaimer - Sitemap - KvK inschrijving: 40060944
Copyright © 2024 - Alle rechten voorbehouden - http://sheerenbroek.info - printdatum 22-07-2024
http://sheerenbroek.ino/berichten/162/kort-nieuws-dorpsbelangen.html