Woningbouw Scholtensteeg

Door: Alex Kroeze | donderdag 22 februari 2018 | 19:52


Afgelopen woensdagavond (21 februari) heeft de ‘inloopavond’ van de gemeente Zwolle en de initiatiefnemers Jansen Vastgoed en DeltaWonen plaats gevonden. Als Dorpsbelangen ’s-Heerenbroek waren wij niet gelukkig met het format (inloop met 1 op 1 vragen stellen) en het tijdstip van de bijeenkomst (17:00 – 19:00 uur). Ons was gevraagd wat wij zelf voor avond wilden, maar die wensen zijn niet opgevolgd.  Daarom hebben wij de dorpsbewoners opgeroepen om massaal aan het einde van de inloopavond te komen om hun mening te laten horen. Aan die oproep is ruimschoots gehoor gegeven wat leidde tot een goed gevulde zaal van Verenigingsgebouw de Kandelaar. Als Dorpsbelangen voelden we ons gesterkt door de massale opkomst en de opmerkingen die vanuit de dorpsbewoners kwamen. De boodschap die wij als Dorpsbelangen de afgelopen 4,5 maand aan de gemeenteraad en het college van Zwolle hebben overgebracht, werd overduidelijk breed gedragen binnen het dorp.

Tijdens de inloopavond hebben wij op eigen initiatief er alsnog de plenaire bespreking van gemaakt die wij zo graag gezien hadden. Wij hebben daar onze mening goed in uiteen kunnen zetten.

Aantasting landschap IJsseldelta

Aan de hand van de omgevingsvisie ‘17 van de gemeente Zwolle is duidelijk op te maken dat de gemeente veel waarde hecht aan de omgeving waarbinnen Zwolle gelegen is.  Als quote uit deze omgevingsvisie citeren wij de topambitie van de gemeente.

“Zwolle behoudt en versterkt haar ruimtelijke cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten”

In dezelfde omgevingsvisie (vastgesteld oktober 2017) staat te lezen:

“Het landschap van de stadsrand wordt niet de contramal van verder voortschrijdende verstedelijking, maar behoudt zijn logische en stevige structuur en blijft uitblinken in aantrekkelijkheid. Naast de waardevolle groen en blauwe structuur in de stad vormt dit het natuurlijke kapitaal van onze stad.”

Het is dan toch op zijn minst opmerkelijk te noemen dat een plan als Scholtenserf, zoals het te bouwen woonerf genoemd wordt, juist een vorm van voortschrijdende verstedelijking is. Het zorgt ervoor dat het polderlandschap op moet schuiven om plaats te maken. In de Hasselterweg is voor bijna 10 miljoen een tunnel (Boxemtunnel 2014) gebouwd om de openheid van het polderlandschap te behouden, terwijl nog geen 5 kilometer verderop een woonerf met appartementencomplexen en bungalows uit de grond wordt gestampt voor in totaal 106 woningen. Diezelfde gemeente stelt in haar omgevingsvisie dat er maar weinig steden zo mooi in het landschap liggen als de stad Zwolle. In andere delen van het land is de gaafheid van het buitengebied al fors aangetast, maar in Zwolle niet, wat het buitengebied van Zwolle bijzonder en uniek maakt. Als in een omgevingsvisie zo veel waarde gehecht wordt aan het buitengebied, laat dit dan ook zien in je doen en laten als gemeente. Tijdens een informatieavond in 2008, over de plannen van de oprukkende Zwolse wijk Stadshagen, is gesteld dat er rond de wijk een dijklichaam aangelegd wordt dat aansluit aan het polderlandschap. Die dijk ligt er ook, maar is kennelijk niet de afronding van de stad die de gemeente graag ziet.

Te groot aantal woningen

Daarnaast is voor ’s-Heerenbroek het grote aantal woningen een struikelblok. Op een relatief klein stuk worden 106 woningen gebouwd tegen de bewoning van ’s-Heerenbroek. Vanuit Zwols perspectief is 106 woningen vrijwel niks, maar voor een dorp van 230 woningen is het een half dorp wat tegen een dorp wordt geplakt. Door de hoge intensiteit krijgt het een stedelijke uitstraling. Ja, op de sfeerimpressies is het een groen woonerf geworden, maar het blijven appartementencomplexen die nou niet bepaald aansluiten op het polderlandschap of voor een respectvolle afronding zorgen van de stad Zwolle. Dit grote aantal woningen zal bewoond gaan worden en van daaruit zullen de bewoners ook verder de stad of de regio in trekken. En hier verandert het verhaal van de gemeente door de maanden heen. Begonnen we met “schrijnende gevallen” die naarstig op zoek waren naar een woning, waarvan wij als dorpsbelangen dachten dat je die mensen op zijn minst fatsoenlijk openbaar vervoer moet kunnen aanbieden, veranderde het verhaal al snel. De doelgroep zou toch weer massaal in het bezit zijn van een auto. Tijdens de inloopavond werd opnieuw teruggepakt op het OV als mogelijke ontsluiting. Kijken we dan naar de ontsluiting van het gebied voor zowel fiets als auto, dan stuiten we daar op een Zwolseweg met een kruising waar het zeker in de spitstijden erg druk is. Als dorp hebben wij jaren geleden gestreden voor verkeerslichten om de oversteek in ’s-Heerenbroek veiliger te maken. Voor de locatie van het Scholtenserf zijn er nog totaal geen tekenen van dat hierover nagedacht is. Tenminste, adviezen en opmerkingen vanuit dorpsbelangen worden niet verwerkt in het ontwerp of het verkoopverhaal. Het oorspronkelijke plan dat er lag voor het Scholtenserf ging uit van een 15tal woningen met bedrijfsgebouwen. Als er dan toch zo nodig gebouwd moest worden, paste dit voor ons als dorp redelijk in het plaatje. De plannen die er nu liggen, wijken hiervan dusdanig af dat wij dit niet acceptabel vinden. Bouw die 15, of desnoods 20, woningen en laat het daarbij. In de Tippe (gebied tussen Hasselterweg en ten zuiden van het Kamperlijntje) is naar onze mening voldoende ruimte om hier de tijdelijke woningen snel te realiseren. De 1100 woningen die in dit dichtstbebouwde stukje Stadshagen komen zijn nog lang niet klaar. Bouw de tijdelijke woningen en maak een start met de eerste 1000 woningen in de Tippe. Tegen de tijd dat alles klaar en bewoond is, kunnen de laatste 100 permanente woningen gebouwd worden. Dit biedt de gemeente de kans om een woonerf te realiseren dat meer voorzieningen op veilige loop- en fietsafstand heeft dan de locatie aan de Scholtensteeg.

Toekomstvisie?

Naast het huidige ontwerp, zoals het nu gepresenteerd is, zijn er vooral ook zorgen naar de toekomst. Naast het Scholtenserf heeft de gemeente op eigen grond ook bouwplannen met woon-werk bestemming. Wat gebeurt er als ook deze woningen (net als het oorspronkelijke plan Scholtenserf) niet verkocht worden? Komen er op deze locatie dan ook semipermanente woningen? De plannen zijn nu gebaseerd op 30 sociale woningen (DeltaWonen) en 76 vrijesector huurwoningen. Wat als de belangstelling niet overeenkomt met de verwachtingen van de initiatiefnemers? Wordt dan de verhouding aangepast? Als de woningen eenmaal staan, lijkt een procedure starten tot permanente bebouwing een niet onlogische keuze. In hoeverre kunnen wij ervan uitgaan dat over 15 jaar ook daadwerkelijk de woningen weer gesloopt gaan worden? 

Al met al nog veel onduidelijkheid waarover wij als dorpsbelangen ons zorgen maken. Wat wel zeker is, is dat het op het Scholtenserf een komen en gaan wordt van verhuizende mensen. Voor alle woningen geldt dat de bewoners binnen een jaar weer moeten vertrekken of dat ze moeten doorstromen binnen de sociale huursector. Dat is tenminste het uitganspunt zoals het ons gisteren gepresenteerd is. Dat maakt het tot een woonerf waar cohesie, noaberschap en saamhorigheid maar matig kunnen ontwikkelen. Een saamhorigheid die we wel kennen op het dorp ’s-Heerenbroek, die het tot een mooi en leefbaar dorp maakt en dat willen wij heel graag behouden.

Bedankt

Wij, Dorpsbelangen en de ‘actiegroep’ Scholtensteeg, zijn alle bewoners van 's-Heerenbroek erg dankbaar voor hun inbreng, ieder op zijn eigen wijze. We voelden ons gesteund in onze boodschap. Heel veel dank daarvoor.

Dorpsbelangen ’s-Heerenbroek
Alex Kroeze


Naar overzicht Afdrukken
Copyright © 2024 - Alle rechten voorbehouden - sheerenbroek.info - Contact algemeen@sheerenbroek.info - Disclaimer - Sitemap - KvK inschrijving: 40060944
Copyright © 2024 - Alle rechten voorbehouden - http://sheerenbroek.info - printdatum 29-05-2024
http://sheerenbroek.ino/berichten/177/woningbouw-scholtensteeg.html