Actualisering bestemmingsplan

Door: Alex Kroeze | woensdag 08 februari 2012 | 19:14


Zoals jullie hebben kunnen lezen in De Brug (en op onze website) vindt er een actualisering van het bestemmingsplan voor 's-Heerenbroek plaats. Op maandag 6 februari hebben wij als bestuur hierover een voorlichting gekregen van Sybren Koopmans. Hij werkt op de afdeling beleidsontwikkeling en advisering bij de Gemeente Kampen.

Er ligt nu een voorontwerp bestemmingsplan ter inzage (25-1-2012 t/m 6-3-2012). Het plan is in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het verdient de aanbeveling hier even op te kijken om te zien of er voor u persoonlijk iets verandert. Mocht u van plan zijn op korte termijn iets te willen bouwen of als u andere initiatieven heeft kunt u deze aanmelden bij Sybren Koopmans. Het plan moet voorzien zijn van een goede argumentatie en kan wellicht worden meegenomen met het voorontwerp. Voordeel hiervan is dat er geen kosten aan zijn verbonden.

Na de inzage vindt er overleg plaats met de Provincie en andere partners. Dit duurt t/m 17-4-2012. Daarna worden de inspraakreacties en het vooroverleg behandeld (duurt circa 6 weken). E.e.a. zal leiden tot een ontwerpbestemmingsplan. Tegen dit ontwerpbestemmingsplan is er nog de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Dit is een verplichting wil u de mogelijkheid van beroep kunnen gebruiken.

Het voorontwerp zoals dat er nu ligt ziet alleen op de gedeelten waarop veel woningen staan. Voor het  "buitengebied" wordt medio 2012 een voorontwerp verwacht.

Heeft u vragen, stelt u ze gerust.


Naar overzicht Afdrukken

Copyright © 2022 - Alle rechten voorbehouden - sheerenbroek.info - Contact algemeen@sheerenbroek.info - Disclaimer - Sitemap - KvK inschrijving: 40060944
Copyright © 2022 - Alle rechten voorbehouden - http://sheerenbroek.info - printdatum 25-06-2022
http://sheerenbroek.ino/berichten/45/actualisering-bestemmingsplan.html