Opheffen bibliobus

Door: Alex Kroeze | zaterdag 08 juni 2013 | 20:40


De Bibliotheek Kampen heeft haar leden in de kernen gedurende meerdere jaren in de gelegenheid gesteld gebruik te maken van de Bibliobus.

Helaas heeft de Overijsselse Bibliotheek Dienst besloten om deze Bibliobus-service per 1 juli 2013 wegens economische redenen te beëindigen. Dit besluit betekent dat de Bibliotheek Kampen in de kernen geen halteplaatsen meer kan inhuren,  zodat men in de kernen geen gebruik meer kan maken van de Bibliobus.

De Bibliotheek Kampen betreurt dit verlies aan service zeer. Helaas heeft de Bibliotheek in deze tijd van bezuinigingen te weinig middelen om iedereen een alternatief dicht bij huis te bieden.

Wel is de Bibliotheek in gesprek met de basisscholen in de kernen over een bibliotheekaanbod  voor jeugd tot 12 jaar via school.  De school zal hierover na de zomervakantie nadere informatie verstrekken.

Bibliotheek aan Huis Dienst
Als men wegens leeftijd, (tijdelijke) ziekte of andere ongemakken niet zelf naar de Bibliotheek kan komen om te lenen, kan men gebruik maken van de ‘Bibliotheek aan Huis Dienst’.

Een vrijwilliger van de Stichting Welzijn Senioren in Kampen (SWiK) komt op bezoek om kennis te maken. Tijdens dit gesprek  kan worden aangeven wat men graag leest en of er ook belangstelling is voor het lenen van  andere materialen zoals gesproken boeken, CD’s, of een film op DVD .

 Vervolgens komt dezelfde vrijwilliger regelmatig  langs om nieuwe boeken te brengen en de eerder geleende materialen terug te brengen naar de Bibliotheek. Zie voor meer formatie de website van de Bibliotheek: www.bibliotheekkampen.nl.

Voor nadere informatie of aanmelden kan via telefoon of mail contact worden opgenomen met Greta Engelsman of Alie Rijpma, telefoon 038 – 3312101 of email: post@bibliotheekkampen.nl.

vestiging Kampen of servicebibliotheek IJsselmuiden ?
Inwoners van de kernen die niet tot de groep minder mobiele klanten behoren, zijn na het opheffen van de Bibliobus aangewezen op de Bibliotheekvestiging in Kampen of in IJsselmuiden.

De hoofdbibliotheek is gevestigd in Kampen aan de Kennedylaan. De servicebibliotheek IJsselmuiden is sinds een jaar ondergebracht in het nieuwe Kulturhus in IJsselmuiden.

Ook kan men materialen lenen en inleveren in vestigingen van de Bibliotheek Zwolle, bijvoorbeeld in Stadshagen.

Alle Bibliotheekvestigingen verschillen qua  grootte van de collectie en qua openingstijden.  

kennismakingsmorgen
Natuurlijk zullen zowel de overgang van Bibliobus naar Bibliotheek als de keuze voor de juiste vestiging veel vragen op roepen.  Daarom nodigt de Bibliotheek de leners van de Bibliobus en andere geïnteresseerden uit voor een kennismakingsmorgen in de hoofdvestiging aan de Kennedylaan in Kampen. Bibliotheekmedewerkers zullen de mogelijkheden van de verschillende vestigingen tonen en hopen alle vragen te kunnen beantwoorden.  De koffie staat klaar.

Iedereen is van harte welkom op dinsdagmorgen 25 juni tussen 10.00 en 12.00 uur. Opgave is niet nodig, maar wordt wel op prijs gesteld (038 – 33 12 101 of post@bibliotheekkampen.nl).

concreet
Wanneer kan men voor het laatst gebruik maken van de Bibibliobus?

Kampereiland:                 27 juni 2013
Wilsum:                               27 juni 2013
Zalk:                                         4 juli 2013
’s Heerenbroek:                      4 juli 2013

De materialen die zijn uitgeleend via de Bibliobus, kunnen worden ingeleverd in beide vestigingen van de Bibliotheek Kampen.

meer informatie?
Informatie over openingstijden, activiteiten etc.  staat vermeld op www.bibliotheekkampen.nl.

Voor vragen kan men via telefoon of mail contact opnemen met Greta Engelsman of Alie Rijpma, telefoon 038 – 3312101 of email: post@bibliotheekkampen.nl.

Nogmaals, de Bibliotheek Kampen betreurt het opheffen van de Bibliobus zeer , maar hoopt toch dat één van de geboden alternatieven weer veel  lees- kijk- en / of luisterplezier zal brengen. 


Naar overzicht Afdrukken
Copyright © 2024 - Alle rechten voorbehouden - sheerenbroek.info - Contact algemeen@sheerenbroek.info - Disclaimer - Sitemap - KvK inschrijving: 40060944
Copyright © 2024 - Alle rechten voorbehouden - http://sheerenbroek.info - printdatum 22-07-2024
http://sheerenbroek.ino/berichten/90/opheffen-bibliobus.html