Het dorp

Algemeen

Zalk Veecaten

De naam 's-Heerenbroek komt voor het eerst voor in 1363. Sinds 2001 maakt het onderdeel uit van de gemeente Kampen. Voor die tijd is ’s-Heerenbroek al onderdeel geweest van diverse gemeentes. Tot 1937 behoorde een gedeelte van het dorp tot de gemeente Zalk Veecaten. Op de uitsnede uit een kaart daterend uit 1867 is te zien dat het zuidelijke deel van ’s-Heerenbroek (Globaal het gedeelte ten zuiden van de oude Zwolseweg) toebehoorde aan onze zuiderburen aan de overkant van de IJssel.

Het noordelijke deel behoorde tot de gemeente Zwollerkerspel. In 1967 werd deze gemeente eveneens opgeheven en is het grondgebied heringedeeld. Voor ’s-Heerenbroek betekende dit dat vanaf 1967 's-Heerenbroek bij de gemeente IJsselmuiden behoorde.

Zwollerkerspel


 

Van 1864 tot 1933 stopte de trein Zwolle-Kampen nog in de buurt van ’s-Heerenbroek. Bij de kruising van het spoor met de Stuurmansweg (toen nog Breesteeg) stond station Mastenbroek. Met ingang van de zomerdienstregeling 1926 werd alleen nog maar op verzoek bij de halte gestopt. In 1969 werd het stationsgebouw gesloopt.
 

 

baanwachtershuis mastenbroekstation Mastenbroek

Het voetveer bij 's-Heerenbroek is nog het enige overgebleven veer van de zes veren die in het gebied van de gemeente IJsselmuiden in de vaart waren. Over de IJssel was tussen Zalk en Westenholte een pontje. Willem IV van Buckhorst kon er al in 1549 rechten op laten gelden. Nadat in 1929 de Katerveerbrug bij Zwolle werd geopend is het voetveer opgeheven. Het voetveer Zalk-Veecaten werd onder andere gebruikt voor de overvaart van kinderen uit Veecaten die naar school gingen in Zalk en voor de inwoners die in Zalk ter kerke gingen. 

bron afbeeldingen:
Gemeente Atlas van Nederland, J. Kuyper 1865-1870, Uitgave Hugo Suringar Leeuwarden.
Stationsweb

IJssel

 

 

Copyright © 2024 - Alle rechten voorbehouden - sheerenbroek.info - Contact algemeen@sheerenbroek.info - Disclaimer - Sitemap - KvK inschrijving: 40060944
Copyright © 2024 - Alle rechten voorbehouden - http://sheerenbroek.info - printdatum 22-07-2024
http://sheerenbroek.ino/dorp/19/algemeen.html