Het dorp

Hoefslagpaal 75

Het enige monument wat het dorp 's-Heerenbroek rijk is staat op de kruin van de IJsseldijk. Het monument betreft een hoefslagpaal. Het bijzondere is dat het één van de vijf overgebleven palen is in heel Nederland. 

ODB:Rijksmonumentnr: 506181

hoefslagpaal 75 detail hoefslagpaal


Van de 87 arduinstenen hoefslagkpalen, geplaatst in 1760 op grond van het besluit van Ridderschap en Steden van Overijssel van 21 maart 1759, zijn er nog maar 5 over. De hoefslagpalen zijn geplaatst ter vervanging van houten palen. De nummers op de hoefslagpalen en de op de palen vermelde afstanden komen overeen met de gegevens in de dijkboeken. De hoefslagpalen begrensden onderhoudsvakken van de Sallandse dijk. Alle overige in ons land aanwezig geweest zijnde hoefslagpalen zijn verdwenen. Doordat in Salland stenen palen zijn gebruikt en niet volgens plan zijn verwijderd, heeft een aantal de oorlog en de dijkverzwaring overleefd. 

Waardering 

De hoefslagpaal is van belang: 
- vanwege de hoge typologische en functionele zeldzaamheid en bijzondere ouderdom; 
- als bijzondere uitdrukking van een bestuurlijke ontwikkeling, namelijk het markeren van de ouderhoudsvakken van de dijk; 
- vanwege de historisch-ruimtelijke relatie met de rivier de IJssel en het aangrenzende landschap. 

(beschrijving monument overgenomen van kennisinfrastructuur cultuur historie | KICH)

Copyright © 2024 - Alle rechten voorbehouden - sheerenbroek.info - Contact algemeen@sheerenbroek.info - Disclaimer - Sitemap - KvK inschrijving: 40060944
Copyright © 2024 - Alle rechten voorbehouden - http://sheerenbroek.info - printdatum 22-07-2024
http://sheerenbroek.ino/dorp/24/hoefslagpaal-75.html