Het dorp

Wijkagent

De wijkagent als buurtregisseur

Jan VeenstraIk ben Jan Veenstra. Met veel plezier ben ik al drie jaar wijkagent van de wijken ’s-Heerenbroek, IJsselmuiden, Wilsum, Zalk en de buitengebieden. Als wijkagent ben ik voornamelijk bezig met structurele problemen. Ik vind het belangrijk dat u als wijkbewoner weet wat u van mij mag verwachten.

Daarvoor neem ik u graag mee terug in de tijd. In de afgelopen tien tot twintig jaar is de functie van wijkagent namelijk erg veranderd. Vroeger hadden stadswijken en dorpen van enige omvang een eigen wijkagent. Die wijkagent was zijn volle werkweek in de wijk en kende daardoor eigenlijk bijna iedereen. Anno 2011 is dit toch wel wat anders. De wijkagent heeft voor zijn werkzaamheden in de wijk minder tijd beschikbaar. Om toch ‘problemen’ in de wijk zo optimaal mogelijk te kunnen aanpakken, werk ik veel samen met diverse partners. Ik werk daarbij als het ware als een soort buurtregisseur: iemand die problemen signaleert en de juiste instanties betrekt bij het oplossen daarvan. Daarnaast probeer ik uiteraard zo veel mogelijk voor u klaar te staan als u een beroep op mij doet.

Zorgoverleg

Regelmatig heb ik een zorgoverleg met bijvoorbeeld de gemeente Kampen, de woningbouwvereniging Beter Wonen, De kern maatschappelijk werk, de GGD, Dimence en het R.I.B.W.  Een zorgoverleg is overleg met alle betrokken partijen waar een bepaald persoon centraal staat. Vaak gaat het om personen die in de wijk voor overlast zorgen of problemen hebben met diverse instanties (bijvoorbeeld schulden). Gezamenlijk proberen wij dan een aanpak af te spreken met als doel de betreffende situatie te verbeteren. Voor de betrokken persoon, maar uiteraard ook voor de wijk.

Bemiddeling bij burenruzies

Met enige regelmaat doen wijkbewoners een beroep op de wijkagent in het geval van burenruzies. Vaak is de ruzie op een niveau gekomen dat bemiddelen (bijna) niet meer lukt. Het zijn conflicten die al jaren lopen en als laatste redmiddel komt men bij de politie. De verwachtingen zijn dan ook vaak hoog gespannen, maar kunnen meestal niet waar gemaakt worden. Men wil dat de agent ingrijpt, maar die heeft daar vaak geen middelen voor. Het gaat immers vaak niet over strafrechtelijke zaken zoals bedreiging, maar veelal over discussies met betrekking tot bijvoorbeeld afrastering van grond of overlast. In veel gemeenten zijn er buurtbemiddelaars, die hier bij kunnen ondersteunen. De gemeente Kampen heeft geen buurtbemiddelaar.  Een mogelijkheid is nog wel om contact te zoeken met het juridisch loket, www.juridischloket.nl. Het Juridisch Loket is telefonisch bereikbaar op 0900-8020. Het juridisch loket kan juridisch advies geven en eventueel bemiddelen. Een voorwaarde voor een bemiddeling is wel dat beide partijen willen praten.

Overlastmeldingen

Wijkagenten krijgen ook vaak overlastmeldingen binnen. Bijvoorbeeld meldingen over geluidsoverlast bij een speeltuin of van rondhangende jongeren. Wijkagenten kunnen dit niet alleen oplossen. Ook omwonenden kunnen de veroorzakers van de overlast aanspreken. Zo zijn we samen verantwoordelijk voor de leefbaarheid in de wijk.

Contact?

Ook voor andere vragen kunt u altijd bij mij terecht. Het liefst ontvang ik de vragen via de e-mail.

Mijn e-mailadres is Jan.veenstra@ijsselland.politie.nl. Belt u liever? Dan kunt u mij bereiken via het algemene telefoonnummer 0900 - 8844.

Ook via twitter te volgen op http://twitter.com/#!/wa_kampen02

Copyright © 2024 - Alle rechten voorbehouden - sheerenbroek.info - Contact algemeen@sheerenbroek.info - Disclaimer - Sitemap - KvK inschrijving: 40060944
Copyright © 2024 - Alle rechten voorbehouden - http://sheerenbroek.info - printdatum 22-07-2024
http://sheerenbroek.ino/dorp/42/wijkagent.html