Vereniging Dorpsbelangen

Algemeen

De vereniging Dorpsbelangen ’s-Heerenbroek is opgericht op 15 december 1981 en is gevestigd te ’s-Heerenbroek.

Op 20 april 1982 zijn de statuten van de vereniging dorpsbelangen in een notariŽle akte opgenomen. Het doel is als volgt omschreven: De vereniging stelt zich tot doel de algemene belangen van ’s-Heerenbroek en haar inwoners waar mogelijk in woord en geschrift te behartigen, zonder daarbij te zijn gebonden aan enige maatschappelijke of religieuze groepering en zonder daarbij commerciŽle en/of persoonlijke doeleinden na te streven.

De vereniging tracht haar doel te bereiken door het onderhouden van contacten, zowel mondeling als schriftelijk, met alle daartoe in aanmerking komende instanties en personen, het organiseren van voorlichtingsavonden, vergaderingen en dergelijke,† alsmede door alle andere wettelijke middelen, welke volgens het bestuur bevorderlijk kunnen zijn voor het doel van de vereniging.

STATUTEN d.d. 20 april 1982

HUISREGELS

Copyright © 2024 - Alle rechten voorbehouden - sheerenbroek.info - Contact algemeen@sheerenbroek.info - Disclaimer - Sitemap - KvK inschrijving: 40060944
Copyright © 2024 - Alle rechten voorbehouden - http://sheerenbroek.info - printdatum 22-07-2024
http://sheerenbroek.ino/dorpsbelang