Vereniging Dorpsbelangen

Lidmaatschap

Als vereniging dorpsbelangen ’s-Heerenbroek rusten we op de steun van onze leden. Zonder leden geen dorpsbelang en kunnen we niet opkomen voor de belangen van onze inwoners. Voor het lidmaatschap vragen we een jaarlijkse bijdrage van ¤ 3,-. (wordt per oktober ¤ 5,-)

De jaarlijkse contributie wordt opgehaald in november maar een automatische incasso is natuurlijk ook mogelijk. Als u lid wilt worden meldt u dan aan via het contactformulier of neem contact op met de secretaris.

’s-Heerenbroekers die verkassen naar buiten het dorp en toch de ’s-Heerenbroeker willen blijven ontvangen  kunnen een abonement nemen op de dorpskrant. U ontvangt de ’s-Heerenbroeker op uw nieuwe adres voor een bedrag van ¤ 7,50. Meldt u aan via het contactformulier.

Copyright © 2024 - Alle rechten voorbehouden - sheerenbroek.info - Contact algemeen@sheerenbroek.info - Disclaimer - Sitemap - KvK inschrijving: 40060944
Copyright © 2024 - Alle rechten voorbehouden - http://sheerenbroek.info - printdatum 22-07-2024
http://sheerenbroek.ino/dorpsbelang/44/lidmaatschap.html